strona główna logowanie rejestracja kontakt

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

23-01-2020

24-01-2020

NCBR - zasady rozliczania i raportowania projektów

1

1215.00

1494.45

27-01-2020

28-01-2020

Zasady gospodarowania majątkim trwałym, środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi

4

1110.00

1365.30

03-02-2020

05-02-2020

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2019, rachunek przepływów pieniężnych w Szkołach Wyższych

12

1700.00

2091.00

06-02-2020

07-02-2020

Pozyskiwanie i wykorzystanie subwencji MNiSW dla Uczelni i Instytutów

9

1210.00

1488.30

10-02-2020

11-02-2020

!!! PNT-01 B+R Zasady przygotowania sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej !!! ///brak miejsc///

11

1216.00

1495.68

10-02-2020

12-02-2020

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2019, rachunek przepływów pieniężnych w Instytutach Badawczych i jednostkach naukowych PAN

14

1680.00

2066.40

12-02-2020

13-02-2020

PNT-01 B+R Zasady przygotowania sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej

24

1216.00

1495.68

17-02-2020

18-02-2020

VAT w jednostkach naukowych - korekta roczna, biała lista, split payment

13

1138.00

1399.74

20-02-2020

21-02-2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inna działaność socjalna w jed.organizacyjnych w 2020 r.

15

1120.00

1377.60

25-02-2020

26-02-2020

POL-on wprowadzanie danych przez Instytuty w kontekście subwencji MNiSW oraz ewaluacji

19

1225.00

1506.75

27-02-2020

28-02-2020

Ocena okresowa 2.0. pracownika naukowego instytutu oraz nauczyciela akademickiego w kontekście ewaluacji działalności naukowej

10

1218.00

1498.14

02-03-2020

03-03-2020

Kształcenie doktorantów - ustawa 2.0.

23

1118.00

1375.14

05-03-2020

06-03-2020

Żołnierze zawodowi - podróże służbowe: oddelegowania, przeniesienie, szkolenia, przesiedlenie

16

1100.00

1353.00

09-03-2020

11-03-2020

Zatrudnienie i wynagrodzania w projektach. Regulamin wynagradzania.

21

1697.00

2087.31

10-03-2020

11-03-2020

Podatek CIT dla insytutów badawczych i naukowuch PAN - rozliczenie roczne, nowy obowiązek sprawozdawczy

8

1200.00

1476.00

17-03-2020

18-03-2020

NCN - realizacja i rozliczanie projektów

20

1214.00

1493.22

19-03-2020

20-03-2020

POL-on wprowadzanie danych przez Szkoły Wyższe w kontekście subwencji MNiSW oraz ewaluacji

18

1222.00

1503.06

23-03-2020

24-03-2020

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

17

1125.00

1383.75

25-03-2020

26-03-2020

Student cudzoziemiec - obsługa i rekrutacja w świetle ustawy 2.0.

22

1115.00

1371.45

06-04-2020

07-04-2020

Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe oraz KKOP i RPKZP - tworzenie, funkcjonowanie, likwidacja

25

1114.00

1370.22

21-04-2020

22-04-2020

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Samochód w firmie - rozliczanie.

5

1115.00

1371.45

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIPE w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a