strona główna logowanie rejestracja kontakt

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

26-06-2019

27-06-2019

Wydatkowanie subwencji MNiSW w instytucie naukowym

43

1218.00

1498.14

03-07-2019

04-07-2019

Wydatkowanie subwencji MNiSW w uczelni wyższej

44

1219.00

1499.37

03-07-2019

05-07-2019

Wynagrodzenia 2.0 w szkolnictwie wyższym. Opodatkowanie wynagrodzeń i stypendiów.

48

1560.00

1918.80

08-07-2019

09-07-2019

Emerytury 2019. Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązki pracodawcy.

47

1120.00

1377.60

10-07-2019

12-07-2019

Ustawa 2.0. w Szkołach Wyższych - gospodarka finansowa, ewidencja rachunkowa, rozliczanie CIT i VAT

49

1695.00

2084.85

20-08-2019

21-08-2019

Polityka rachunkowości w jednostkach naukowych PAN oraz Instytutach Badawczych

54

1138.00

1399.74

22-08-2019

23-08-2019

Działalność Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych: tworzenie, funkcjonowanie, likwidacja

51

1100.00

1353.00

10-09-2019

11-09-2019

Ewaluacja działalności naukowej wg nowych zasad

52

1215.00

1494.45

12-09-2019

13-09-2019

Kształcenie doktorantów po wejściu w życie ustawy 2.0.

56

1118.00

1375.14

17-09-2019

18-09-2019

Instytuty w Sieci Badawczej Łukasiewicz - zasady funkcjonowania

53

1220.00

1500.60

19-09-2019

20-09-2019

Regulamin wynagradzania w Szkołach Wyzszych - tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy w zakresie wynagradzania

55

1120.00

1377.60

23-09-2019

24-09-2019

Amortyzacja środków trwałych w tym aparatury naukowo-badawczej - ujęcie bilansowe oraz w świetle podatku CIT i ustawy 2.0.

58

1135.00

1396.05

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIPE w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a