strona główna logowanie rejestracja kontakt

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

13-11-2018

14-11-2018

Komercjalizacja wyników prac naukowych, wnoszenie wkładów niepienieżnych wg. Ustawy 2.0.

76

1110.00

1365.30

19-11-2018

20-11-2018

Wynagrodzenia 2.0. w szkolnictwie wyższym. Zasady ustalania wysokości i wypłacania świadczeń.

80

1125.00

1383.75

19-11-2018

21-11-2018

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2018 w Szkołach Wyższych

83

1581.00

1944.63

22-11-2018

23-11-2018

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Zasiłki wypłacane przez ZUS.

57

1100.00

1353.00

22-11-2018

23-11-2018

Ocena ewaluacyjna w jednostkach naukowych - przypisywanie dyscyplin naukowych

78

1215.00

1494.45

26-11-2018

27-11-2018

Szkoły doktorskie. Kształcenie doktorantów.

81

1111.00

1366.53

26-11-2018

27-11-2018

Inwentaryzacja roczna w jednostkach organizacyjnych - zasady przeprowadzania

79

1095.00

1346.85

05-12-2018

07-12-2018

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach

84

1698.00

2088.54

06-12-2018

07-12-2018

Polityka rachunkowości 2.0. w Szkołach Wyższych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - zmiany wynikające z reformy

90

1128.00

1387.44

10-12-2018

11-12-2018

Podatek od nieruchomości po zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.

85

1100.00

1353.00

10-12-2018

11-12-2018

Finansowanie Nauki w Szkołach Wyższych - ustawa 2.0.

87

1210.00

1488.30

10-12-2018

12-12-2018

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2018 w Instytutach Badawczych i placówkach naukowych PAN. Podatkowe zamknięcie roku.

82

1580.00

1943.40

12-12-2018

13-12-2018

Świdczenia długotermniowe - emertyry, renty z ZUS w 2019

89

1130.00

1389.90

12-12-2018

13-12-2018

Regulamniy wynagradzania - Tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy w zakresie wynagrodzeń w Szkołach Wyższych.

88

1120.00

1377.60

12-12-2018

13-12-2018

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne

89

0.00

0.00

18-12-2018

19-12-2018

Finansowanie Nauki w Instytutach - ustawa 2.0.

86

1215.00

1494.45

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIPE w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.