strona główna logowanie rejestracja kontakt

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

10-10-2018

11-10-2018

Dotacje krajowe i zagraniczne w księgach rachunkowych jednostek naukowych

66

1100.00

1353.00

11-10-2018

12-10-2018

Krajowe programy finansowane przez NCN - zasady realizacji, rozliczania,sprawozdawczości

72

1191.00

1466.16

11-10-2018

12-10-2018

Działalność Zakładowych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych -tworzenie, działanie, likwidacja 2018.

56

1096.00

1389.90

16-10-2018

17-10-2018

Tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy w zakresie wynagrodzeń w Szkołach Wyższych.

70

1120.00

1377.60

18-10-2018

19-10-2018

Finansowanie Nauki w Szkołach Wyższych

73

1210.00

1488.30

22-10-2018

23-10-2018

Programy Marie Curie w Szkołach Wyższych

55

1136.00

1397.28

22-10-2018

23-10-2018

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, transport międzynarodowy - zasady rozliczeń

56

1110.00

1365.30

22-10-2018

23-10-2018

Finansowanie Nauki w Instytutach

74

1215.00

1494.45

24-10-2018

26-10-2018

Stosunek pracy pracowników uczelni w świetle ustawy 2.0.

71

1700.00

2091.00

24-10-2018

25-10-2018

Komercjalizacja wyników prac naukowych, wnoszenie wkładów niepienieżnych wg. Ustawy 2.0.

76

1110.00

1365.30

29-10-2018

30-10-2018

Polityka rachunkowości 2.0. w Szkołach Wyższych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - zmiany wynikające z reformy

75

1118.00

1375.14

12-11-2018

13-11-2018

Krajowe programy finansowane przez NCBR - zasady realizacji, rozliczania, sprawozdawczości

77

1213.00

1491.99

19-11-2018

20-11-2018

Wynagrodzenia 2.0. w szkolnictwie wyższym. Zasady ustalania wysokości i wypłacania świadczeń.

80

1125.00

1383.75

22-11-2018

23-11-2018

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Zasiłki wypłacane przez ZUS.

57

1100.00

1353.00

22-11-2018

23-11-2018

Ocena ewaluacyjna w jednostkach naukowych - przypisywanie dyscyplin naukowych

78

1215.00

1494.45

26-11-2018

27-11-2018

Szkoły doktorskie. Kształcenie doktorantów.

81

1111.00

1366.53

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIPE w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.