login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

23-04-2018

24-04-2018

H2020 - wymogi i realizacja. Wynagrodzenia - planowanie, zasady rozliczania

25

1138.00

1399.74

19-04-2018

20-04-2018

Finansowanie Nauki - nowelizacja przepisów Ustawa 2.0.

26

1197.00

1472.31

19-04-2018

20-04-2018

Inwentaryzacja ciągła w jednostkach organizacyjnych w 2018 r.

29

1098.00

1350.54

18-06-2018

19-06-2018

Emerytury, Renty, Świadczenia przedemerytalne 2018

31

1110.00

1353.00

23-04-2018

24-04-2018

Amortyzacja środków trwałych z uwzględnieniem projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych w jednostkach naukowyc

32

1099.00

1351.77

23-05-2018

24-05-2018

Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inna działaność socjalna - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

34

1095.00

1346.85

10-05-2018

11-05-2018

Dotacje krajowe i zagraniczne w księgach rachunkowych jednostek naukowych

35

1092.00

1343.16

21-05-2018

22-05-2018

Wycena operacji w walutach obcych w księgach jednostek naukowycyh

36

1091.00

1341.93

14-05-2018

15-05-2018

Podatek od towarów i usłu VAT w 2018 r.-nowe rozwiązania, split-payment.

37

1096.00

1348.08

17-05-2018

18-05-2018

RODO - zmiany w zasadach ochrony danych osobowych dla szkolnictwa wyższego

38

1180.00

1451.40

10-05-2018

11-05-2018

Umowa konsorcjum naukowego

39

1170.00

1439.10

17-05-2018

18-05-2018

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach

40

1190.00

1463.70

21-05-2018

22-05-2018

Przygotowanie, realizacja i rozliczanie projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki

41

1192.00

1466.16

24-05-2018

25-05-2018

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz zasady wyliczania dochodu

42

1186.00

1458.78

14-06-2018

15-06-2018

Ceny transferowe w jednostkach naukowych

43

1100.00

1353.00

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIP w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.