login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

25-01-2018

26-01-2018

Środki trwałe, wartości niematerialne. Zasady gospodarowania majątkiem w 2018

1

1088.00

1338.24

08-03-2018

09-03-2018

RODO - zmiany w zasadach ochrony danych osobowych dla szkolnictwa wyższego

10

1180.00

1451.40

05-02-2018

06-02-2018

Finansowanie Nauki - nowelizacja przepisów Ustawa 2.0.

11

1174.00

1444.02

12-02-2018

13-02-2018

POLON - wprowadzanie danych w kontekście oceny parametrycznej oraz działalności statutowej

12

1200.00

1476.00

20-02-2018

21-02-2018

Istniejąca Wiedza - wycena i ujęcie w księgach na potrzeby H2020

14

1439.10

1439.10

22-02-2018

23-02-2018

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach

15

1190.00

1463.70

12-03-2018

13-03-2018

Podatek od nieruchomości po wyroku TK. Prawo do korekty od 2012r.

16

1100.00

1353.00

19-03-2018

20-03-2018

Podatek u Źródła w jednostkach naukowych; deklaracja roczna JFT-2R za 2017

17

1136.00

1397.28

12-03-2018

13-03-2018

NCN - przygotowanie raportu rocznego oraz rozliczanie projektów

18

1192.00

1466.16

19-03-2018

20-03-2018

Rozliczanie i sprawozdawczość w ramach działalności statutowej jednostki naukowej z uwzględnieniem nowego wzoru raportu

19

1189.00

1462.47

25-01-2018

26-01-2018

Horyzont 2020 - raportowanie w tym: umowy grantowe oraz konsorcjum, koszty podwykonawstwa i personelu, wyliczanie wynagrodzeń

2

1146.00

1409.58

22-02-2018

23-02-2018

Nauczyciele akademiccy - praktyka stosowania przepisów

20

1195.00

1469.51

06-03-2018

07-03-2018

Zasiłki wypłacane przez ZUS dla nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników uczelni

21

1137.00

1398.51

22-01-2018

23-01-2018

Podatek CIT w Szkołach Wyższych - rozliczenie roczne, zmiany w 2018

4

1097.00

1349.31

16-01-2018

17-01-2018

Nadzór nad finansami publicznymi w jednostkach naukowych

5

1183.00

1455.09

22-01-2018

23-01-2018

Zasady wyliczania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkołach Wyższych

6

1094.00

1345.62

05-02-2018

07-02-2018

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2017 w jednostkach naukowych. Rachunek przepływów pieniężnych

7

1545.00

1900.35

22-02-2018

23-02-2018

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

8

1095.00

1346.85

12-02-2018

13-02-2018

Podróże służbowe - zasady rozliczeń w 2018r.

9

1110.00

1365.30

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIP w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.