login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

10-12-2018

11-12-2018

Podatek od nieruchomości po zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.

85

1100.00

1353.00

22-11-2018

23-11-2018

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; Zasiłki wypłacane przez ZUS.

57

1100.00

1353.00

22-10-2018

23-10-2018

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, transport międzynarodowy - zasady rozliczeń

56

1110.00

1365.30

24-10-2018

25-10-2018

Komercjalizacja wyników prac naukowych, wnoszenie wkładów niepienieżnych wg. Ustawy 2.0.

76

1110.00

1365.30

26-11-2018

27-11-2018

Szkoły doktorskie. Kształcenie doktorantów.

81

1111.00

1366.53

29-10-2018

30-10-2018

Polityka rachunkowości 2.0. w Szkołach Wyższych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - zmiany wynikające z reformy

75

1118.00

1375.14

16-10-2018

17-10-2018

Tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy w zakresie wynagrodzeń w Szkołach Wyższych.

70

1120.00

1377.60

19-11-2018

20-11-2018

Wynagrodzenia 2.0. w szkolnictwie wyższym. Zasady ustalania wysokości i wypłacania świadczeń.

80

1125.00

1383.75

10-12-2018

11-12-2018

Finansowanie Nauki w Szkołach Wyższych - ustawa 2.0.

73

1210.00

1488.30

12-11-2018

13-11-2018

Krajowe programy finansowane przez NCBR - zasady realizacji, rozliczania, sprawozdawczości

77

1213.00

1491.99

22-11-2018

23-11-2018

Ocena ewaluacyjna w jednostkach naukowych - przypisywanie dyscyplin naukowych

78

1215.00

1494.45

22-10-2018

23-10-2018

Finansowanie Nauki w Instytutach

74

1215.00

1494.45

12-11-2018

14-11-2018

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2018 w Instytutach Badawczych i placówkach naukowych PAN. Podatkowe zamknięcie roku.

82

1580.00

1943.40

19-11-2018

21-11-2018

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2018 w Szkołach Wyższych

83

1581.00

1944.63

05-12-2018

07-12-2018

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach

84

1698.00

2088.54

24-10-2018

26-10-2018

Stosunek pracy pracowników uczelni w świetle ustawy 2.0.

71

1700.00

2091.00

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIP w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.