login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

04-02-2019

05-02-2019

Podróże służbowe - krajowe i zagraniczne - zasady rozliczania 2019 r.

16

1110.00

1365.30

28-01-2019

29-01-2019

Szkoły doktorskie - zapisy w Statucie. Regulamin szkoły.

4

1111.00

1366.53

26-02-2019

27-02-2019

Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inna działalność socjalna w jednostce organizacyjnej w 2019 r.

15

1115.00

1371.45

18-02-2019

19-02-2019

Kształcenie w uczelniach zawodowych po wejściu w życie ustawy 2.0.

18

1118.00

1375.14

07-02-2019

08-02-2019

Regulaminy wynagradzania - tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy w zakresie wynagrodzeń w Szkołach Wyższych.

6

1120.00

1377.60

21-01-2019

22-01-2019

Podatek VAT w 2019 r.

11

1125.00

1383.75

09-01-2019

10-01-2019

POLON - wprowadzanie danych w kontekście oceny parametrycznej oraz subwencji naukowej MNISW

5

1200.00

1476.00

18-02-2019

19-02-2019

Finansowanie Nauki w Szkołach Wyższych - ustawa 2.0.

13

1211.00

1489.53

21-01-2019

22-01-2019

Krajowe programy finansowane przez NCBR - zasady realizacji, rozliczania, sprawozdawczości

3

1213.00

1491.99

28-01-2019

29-01-2019

Ocena ewaluacyjna w jednostkach naukowych - przypisywanie dyscyplin naukowych

2

1215.00

1494.45

13-02-2019

14-02-2019

Finansowanie Nauki w Instytutach - ustawa 2.0.

12

1216.00

1495.68

06-02-2019

08-02-2019

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2018 w Instytutach Badawczych i placówkach naukowych PAN. Rachunek przepływów pieniężnych.

9

1590.00

1955.70

13-02-2019

15-02-2019

SzW - zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018. Rachunek przepływow pieniężnych.

8

1591.00

1956.93

23-01-2019

25-01-2019

Podatek dochodowy CIT, ceny transferowe oraz podatek u źródła w Szkołach Wyższych

7

1592.00

1958.16

13-03-2019

15-03-2019

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach. Niezbędne zmiany w regulaminie wynagradzania.

14

1697.00

2087.31

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIP w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a