login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

05-10-2017

06-10-2017

Konferencje naukowe - ich organizowanie przez Uczelnie Wyższe

57

1145.00

1408.35

09-10-2017

10-10-2017

Działalność statutowa w jednostce naukowej //BRAK miejsc - kolejna grupa 16-17 X 2017r.//

67

1175.00

1445.25

11-10-2017

12-10-2017

Nadzór nad finansami publicznymi. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w jednost. administarcji, budżetowych i wojskowych

66

1098.00

1350.54

16-10-2017

17-10-2017

Działalność statutowa w jednostce naukowej (wnioskowanie, realizacja, dokumentowanie, rozliczanie) po nowelizacji rozporządzeni

65

1175.00

1445.25

17-10-2017

18-10-2017

Horyzont 2020 - wymogi i realizacja, wynagradzania.

71

1146.00

1409.58

19-10-2017

20-10-2017

Spółki Spin off/out - tworzenie i wspólpraca w zakresie komercjalizacji wyników prac b+r. Wycena wkładów niepienieżnych.

70

1094.00

1345.62

23-10-2017

24-10-2017

Zakładowy Fundusz Świadczen Socjalnych i inna działalność socjalna w jedn.organizacyjnych. Zasady gospodarowania środkami w 2017

72

1095.00

1346.85

23-10-2017

24-10-2017

Zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach

68

1170.00

1439.10

09-11-2017

10-11-2017

Inwentaryzacja roczna 2017 - zasady przeprowadzania - naajnowsze przepisy

74

1090.00

1340.70

09-11-2017

10-11-2017

Emerytury, Renty, Świadczenia przedemerytalne 2017

73

1092.00

1343.16

13-11-2017

15-11-2017

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz roku podatkowego 2017 w Instytutach

78

1539.00

1892.97

20-11-2017

22-11-2017

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2017 w Szkołach Wyższych

79

1530.00

1881.90

20-11-2017

21-11-2017

Audyt działaności statutowej w jednostkach naukowych

80

1186.00

1458.78

23-11-2017

24-11-2017

Podatek od nieruchomości po zmianie przepisów od 1 października w 2017 r

75

1100.00

1353.00

27-11-2017

28-11-2017

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 r. przegląd zmian oraz nowe przepisy od 2018 r.

76

1093.00

1344.39

27-11-2017

28-11-2017

NCN - składanie wniosków. realizacja, finansowanie i rozliczanie projektu

59

1189.00

1462.47

07-12-2017

08-12-2017

RODO - zmiany w zasadach ochrony danych osobowych dla szkolnictwa wyższego

81

1180.00

1451.40

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIP w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.