login:     hasło:

od

do

temat

symbol

koszt netto

koszt brutto

13-02-2019

14-02-2019

Finansowanie Nauki w Instytutach - ustawa 2.0.

12

1216.00

1495.68

13-02-2019

15-02-2019

SzW - zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018. Rachunek przepływow pieniężnych.

8

1591.00

1956.93

18-02-2019

19-02-2019

Finansowanie Nauki w Szkołach Wyższych - ustawa 2.0.

13

1211.00

1489.53

26-02-2019

27-02-2019

Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inna działalność socjalna w jednostce organizacyjnej w 2019 r.

15

1115.00

1371.45

05-03-2019

06-03-2019

Emerytury, Renty, PPK

19

1120.00

1377.60

06-03-2019

08-03-2019

Wyliczanie wynagrodzeń 2.0. ZUS w Szkołach Wyższych

1

1560.00

1918.80

07-03-2019

08-03-2019

Organizowanie konferencji naukowych przez jednostki naukowe - aspekty podatkowe i księgowe

22

1140.00

1402.20

13-03-2019

15-03-2019

Zatrudnianie i wynagradzanie w projektach. Niezbędne zmiany w regulaminie wynagradzania.

14

1697.00

2087.31

14-03-2019

15-03-2019

Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe w zakładzie pracy

21

1100.00

1353.00

18-03-2019

19-03-2019

Szkoły doktorskie - zapisy w Statucie. Regulamin szkoły.

4

1111.00

1366.53

21-03-2019

22-03-2019

Środki trwałe w 2019 po zmianach w KSR i MSSR w jednostkach naukowych

23

1135.00

1396.05

21-03-2019

22-03-2019

NCN - przygotowanie raportu rocznego oraz rozliczanie projektów

20

1192.00

1466.16

28-03-2019

29-03-2019

Wpływ Ustawy 2.0. na gospodarkę finansową, ewidencję rachunkowową, rozliczanie CIT i VAT w Szkołach Wyższych

27

1126.00

1384.98

02-04-2019

03-04-2019

Podróże służbowe - krajowe i zagraniczne - zasady rozliczania 2019 r. Samochody w firmie.

16

1110.00

1365.30

02-04-2019

03-04-2019

Federacje naukowe - zasady tworzenia i funkcjonowania oraz korzyście z tego wynikające

26

1213.00

1491.99

04-04-2019

05-04-2019

Ocena ewaluacyjna w jednostkach naukowych

24

1215.00

1494.45

04-04-2019

05-04-2019

Polityka rachunkowości 2.0. w Szkołach Wyższych zgodnie z wyjaśnieniami MNiSW

25

1128.00

1387.44

08-04-2019

09-04-2019

Wydatkowanie subwencji MNiSW w instytucie naukowym

29

1218.00

1498.14

08-04-2019

09-04-2019

Regulaminy wynagradzania - Tworzenie wewnętrznych źródeł prawa pracy w zakresie wynagrodzeń w Szkołach Wyższych.

28

1120.00

1377.60

10-04-2019

11-04-2019

Wydatkowanie subwencji MNiSW w uczelni wyższej

30

1219.00

1499.37

10-04-2019

11-04-2019

Komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych według ustawy 2.0.

31

1110.00

1365.30

wyświetlono wszystkie kursy

Wszystkie szkolenia odbywają się w zespole hotelowym GOLDEN TULIP w Warszawie,
(ul. Towarowa 2 - dwa przystanki tramwajowe od Dworca Centralnego), w którym istnieje możliwość zarezerwowania noclegu.


Centrum Analizy Wartości przy Zarządzie Oddziału TNOiK
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3a